Find Us on Facebook

Old Skool Lyrics & Video | Sidhu Moose Wala | Punjabi | Hindi | Hinglish | Tamil

Old Skool Lyrics & Video | Sidhu Moose Wala | Punjabi | Hindi | Hinglish | Tamil:- So here i am sharing with you about the latest punjabi song and this song is sung by Sidhu Moose Wala, Prem Dhillon & Naseeb and this song lyrics is given by Naseeb and below you will find this song lyrics is Hindi, Punjabi  Tamil and hinglish .

Old Skool Song Full Details

  • Singer:- Sidhu Moose Wala, Prem Dhillon & Naseeb
  • Lyrics:- Naseeb

Old Skool Lyrics In Punjabi

old-skool-lyrics

ਪ੍ਰੇਮ hillਿੱਲੋਂ
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ
ਆਯੋ ਯੋ ਕਿਡ

ਹੋ ਡਾਰ ਨਾ ਤੂ ਦਸਦੇ ਨੀ ਵੇਖੀ ਕੀਦਨ ਨਾਸਦੇ ਨੀ
ਤੰਗ ਤੈਨੂ ਕਰਦਾ ਏ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੀ
ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੀ ਏਹੋ ਜੇ ਬਨਾ ਦੂਤ ਵੀਖੀ
ਪੁਤਿ ਮੁਖ ਵਾਗਾ ਦੁਨ ਕੂੜ ਪਾਂ ਵੇਖੀ

ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੂਲ ਮਿਤਰਾਂ ਡੀ ਵੀਬ ਬਲਿਏ
ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੂਲ ਈਸ ਕਾਰਕ ਏ ਹਾਇਪ ਬੱਲੀਏ
ਪੁਰਾਣਾ ਸਕੂਲ ਬੈਚ ਆਲੇ ਯਾਰ ਜੱਟ ਦੀ ਨੀ
ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੂਲ ਕਪਾਟ ਨੀ ਜੋ ਪਾਂਡੇ ਜੱਟ ਨੀ ਨੀ
ਪੁਰਾਣਾ ਸਕੂਲ, ਪੁਰਾਣਾ ਸਕੂਲ, ਪੁਰਾਣਾ ਸਕੂਲ

ਗੋਰੀ ਗਾਰਡਨ ਤੇਰੀ ਆ ਸੁਰਹਿ ਬੈਨ ਗਾਇ ਨੀ
ਮਾਰਜਨੀਏ ਤੁ ਕਰਣ-ਏ-ਤਬਹਿ ਬੈਨ ਗਾਇ ਨੀ
ਨੀ ਜੇਰੇ ਜੰਡੇ ਨੀ ਮੈਥਨ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਨੀ
ਤੂ ਵੀ ਤਾਲ ਜਾ ਨੀ ਛੁਪਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਕਰਨੀ ਨੀ
ਪੁਰਾਣਾ ਸਕੂਲ, ਪੁਰਾਣਾ ਸਕੂਲ, ਪੁਰਾਣਾ ਸਕੂਲ

ਹੋ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੂਲ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਜੇਹੀ ਕਾਰ ਰੱਖੀ ਆ
ਨੀ ਧਨੀ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀ 24 24 × ai ਤਾਈਰ ਰਿਹਂਦੀ ਏ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੰਡ ਹੋ ਫੜ ਕੇ ਅਖ ਕਾਲ ਦੀ ਨੀ
ਪਾਲ ਪਾਲ ਨੀ ਸੋਚਾ ਵੀ
ਤੂ ਚਲਦੀ ਨੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸਕੂਲ

ਹੋ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੂਲ ਮਿਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਬ ਬੱਲੀਏ
ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੂਲ ਈਸ ਕਾਰਕ ਏ ਹਾਇਪ ਬੱਲੀਏ
ਪੁਰਾਣਾ ਸਕੂਲ ਬੈਚ ਆਲੇ ਯਾਰ ਜੱਟ ਦੀ ਨੀ
ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੂਲ ਕਪਾਟ ਨੀ ਜੋ ਪਾਂਡੇ ਜੱਟ ਨੀ ਨੀ

ਪੁਰਾਣਾ ਸਕੂਲ, ਹਾਂ
ਹੋ ਪੁਰਾਣਾ ਸਕੂਲ

ਹਾ ਅਖ ਤੇਰੇ ਉਟੇ ਰਾਖੇ illਿੱਲੋਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨੀ
ਡੈਨੀ ਜੇਹੀ ਦੇਖੇ ਪਾਰ ਸਮਝੀ ਨ ਗੁੰਡਾ ਨੀ
ਪਖ ਨ ਤੁ ਪੂਰੇ ਰਾਖੇ ਲਾਰੇ-ਲਪਾ ਲਾਇ ਨੀ॥
ਕਚੀਐ ਇਕ ਚਲ ਜਾਵੇ ਵੈਰ ਤੂ ਪਾਵੈ ਨੀ

ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੂਲ ਨੀ ਕਾਹਤੋਂ ਫਿਰੇ ਵਿਸ਼ ਗੌਲੀ
ਪਾਸੰਦ ਜੱਟ ਦੀ ਆਓਂ ਮੁਝੋਂ ਫਿਰ ਕੀਂ ਨੀ ਬੋਲਦੀ ਨੀ
ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਾਝੇ ਚ ਕਰ ਪੂਛ ਪਤਾਲਾ ਨਾ
ਨਾ ਐਵਿਨ ਨਾ ਰਸਮੀ ਚਾਲੀ ਗੱਲ
ਪੁਰਾਣਾ ਸਕੂਲ

ਹੋ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੂਲ ਮਿਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਬ ਬੱਲੀਏ
ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੂਲ ਈਸ ਕਾਰਕ ਏ ਹਾਇਪ ਬੱਲੀਏ
ਪੁਰਾਣਾ ਸਕੂਲ ਬੈਚ ਆਲੇ ਯਾਰ ਜੱਟ ਦੀ ਨੀ
ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੂਲ ਕਪਾਟ ਨੀ ਜੋ ਪਾਂਡੇ ਜੱਟ ਨੀ ਨੀ
ਪੁਰਾਣਾ ਸਕੂਲ, ਪੁਰਾਣਾ ਸਕੂਲ, ਪੁਰਾਣਾ ਸਕੂਲ

6 0 4
ਜੀਵਿਨ ਸੀਰੀਆ ਡੀ ਲਾਅ
ਓਨਵਿਨ ਗਬਰੂ ਦਾ ਨਾਹ
ਰਾਖੇ ਉੰਗਲਾ ਡੀ ਪੋਟੇਯਾਂ ਤੇ ਵੈਰੀਆ ਡੀ ਸੰਨ੍ਹ
ਜੇਹਦਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਮਰੈ
ਤੇਰੀ ਅਖ ਟਨ ਫਾਨਾ
ਤੂ ਜਾਨ ਸੁਣਾਇਆ
ਤੇਰੀ ਸ਼ੇਰ ਨੂ ਪਤਾ

ਐਡੀ ਅਜੀਬ ਹਉਮੈ ਸਮਝ ਬਲੀਏ
ਹਤਯਾਰੇਯਂ ਚ ਹੋਯੇ ਨ ਸੁੰਦੋ ਬਾਲਿਯ.
Unjh dekhan nu jatt jehi look ਯਾਰ ਦੀ ਨੀ
ਸੋਚਿਆ ਬਾਗੀ ਰਾਖੇ ਨੀ ਮਾੜਾ ਲਿੰਕ ਬੱਲੀਏ
ਤੇਰਾ ਬੈਨ ਪਰਚਵਾਨ ਜੇਹੜਾ ਰਿਹਦਾ ਏ ਕਰਿਬ
ਸਰੀ ਸ਼ੇਹਰ ਟਨ ਆਯਾ ਓਹਨੂੰ ਅਖੜੇ ਨਸੀਬ
ਹੋਰ ਮੰਗਦਾ ਨੀ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਮੰਗਦਾ ਏ ਟਾਈਮ
ਮੁੰਡਾ ਹੁਸਨ ਤੇਰੀ ਬੈਠਾ ਜੋਦਦਾ ਏ ਛੰਦ
ਟੇਡੀ ਵਾਟਨ ਵਾਲੀ ਪਗ ਤੇ ਅਸੂਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੂਲ
ਰੋਹੜੁ ਪੁਛਦਾ ਤੇ ਦੱਬ ਲਾਗਾ ਸੰਦ ਪੁਰਾਣੀ ਖੂਲ
ਸੱਤ ਚੋਬਰ ਦ ਕੀਮਤਿ ਨ ਜਾਨ ਲੀ ਫਿਜ਼ੂਲ

ਹੋ ਮੁੱਕੇ ਨੀ
ਆਹ ਸੁੰਨ!

ਹੋ ਵਡੇ ਤਾਮੇ ਜਾਮੇ ਆ ਨੀ
ਅਗੇ ਪਿਛੈ ਮਾਮੇ ਨੀ
ਗੱਬਰੂ ਦੀ ਚੈਕ ਕਰ ਤੋਰ ਬੱਲੀਏ
ਮਿੱਠੀਏ ਨੀ ਰੰਨਾ ਵਾਲਾ ਅਣਖਾ ਤੇ ਗਨ'ਨ ਵਾਲਾ
ਜੱਟ ਤੇਰਾ ਲਾਈਕ ਆਯਾ ਡੋਡ ਬੱਲੀਏ
ਨੀ ਕਰ ਗੌਰ ਬੱਲੀਏ
32 ਵਧਾਓ ਵੰਡ ਮੈਗ ਜੱਟ ਦਾ
ਹਿੱਟ ਚੀਜਨੇ utte lagge tag ਜੱਟ ਦਾ
ਹੋ ਫਿਰਦਾ ਏ ਦੁਨੀਆ ਨੀ ਸਰਦਾ ਕਰਦਾ
ਵੇਖ ਹਿਲਾ ਵੀ ਝੂਲਦਾ ਝੰਡਾ ਜੱਟ ਦਾ
ਹੋ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਰਿਹੰਦਾ ਏ ਸੌਲਾਨ ਵੀ ਨੀ
ਸੁਣਦੀ ਹੋਇਗੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਗਲੈਣ ਵੀ ਨੀ
ਹੋ ਬੁੱ hoੇ ਹੋ ਗ meੇ ਮੇਲੇ ਕਯ ਮੁਕਾਮ ਪਾਂਡੇ ਆ
ਏਥੇ ਦੁਨੀਆ ਕਮਾਤੀ sa ਸਲਾਣ ਵੀ ਨੀ

ਹੋ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੂਲ ਜੇਯਾਂ ਤਾ ਤਾਰਿਕਾ ਬਲਿਏ ਨੀ
ਹੋ ਸਕੂਲ ਕਾਲੀ ਰੇਂਜ ਮੇਰੀ ਛਿੱਕਾ ਬਾਲਿਯੇ
ਤਾਰੀਖ ਅਜ ਦੀ ਚ ਨੀ ਨੀ ਕੋਇ ਨਾ ਟੋਡ ਜੱਟ ਦਾ ਨੀ
ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੂਲ ਕਡੂਨ ਮੁੰਡਾ ਚੀਕਾ ਬੱਲੀਏ ਨੀ
ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੂਲ ਕਡੂਨ ਮੁੰਡਾ ਚੀਕਾ ਬੱਲੀਏ ਨੀ
ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੂਲ ਕਡੂਨ ਮੁੰਡਾ ਚੀਕਾ ਬੱਲੀਏ ਨੀ
ਪੁਰਾਣੀ ਟੂਲ

ਹੋ ਦਿਲ ਦਾ ਨੀ ਮਾਹਦਾ!
Also Check out:- 

Old Skool Lyrics In Hinglish

Prem Dhillon
Sidhu moose wala
Aye yo The Kidd

Ho dar na tu dassde ni vekhi kiddan nasde ni
Tang tainu karda aa kaun kaun ni
Circumstance vekhi eho je bana doon vekhi
Puthi main waga doon kude paun vekhi

Old skool mitran di vibe balliye
Old skool ess karke aa hype balliye
Old skool batch aale yaar jatt de ni
Old skool kapaat nu jo painde jatt ne ni
Old school, old school, old school

Gori gardan teri aa surahi ban gayi ni
Marjaniye tu kaaran-e-tabahi ban gayi ni
Ni jare jaande ni methon jo comment karde ni
Tu vi tal jaa ni hide content karne ni
Old school, old school, old school

Ho old skool muscle jehi car rakhi aa
Ni dhaani yaaran di ni 24×7 taiyar rehndi aa
God damn ho phad ke aa akh kal di ni
Pal pal ni socha vich
Tu chaldi ni old school

Ho old skool mitran di vibe balliye
Old skool ess karke aa hype balliye
Old skool batch aale yaar jatt de ni
Old skool kapaat nu jo painde jatt ne ni

Old school, yeah yeah!
Ho old school

Ha akh tere utte rakhe Dhillon da munda ni
Danny jehi dikhe par samjhi na gunda ni
Pakh na tu poore rakhe lara-lappa laayi ni
Kachiye ek chale jaave vair tu pawayi ni

Old skool ni kahton phire vish gholdi
Pasand jatt di aan muhon phir kyun na boldi ni
Well known maajhe ch kar puchh padtaal naa
Na aivein na formality ch taal
Old school

Ho old skool mitran di vibe balliye
Old skool ess karke aa hype balliye
Old skool batch aale yaar jatt de ni
Old skool kapaat nu jo painde jatt ne ni
Old school, old school, old school

6 0 4
Jivein Syria de law
Onvein gabbru da naah
Rakhe ungla de potteyan te vairiya de saanh
Jehda maareya na mare
Teri akh ton fanaa
Tu jaan’di pasand
Tere shehar nu pata

Addi odd ego wise think balliye
Hatyaareyan ch hoye na shrink balliye
Unjh dekhan nu jatt jehi look yaar di ni
Thought rebel rakhe ne bad link balliye
Tera ban parchhawan jehda rehnda ae kareeb
Surrey shehar ton aaya ohnu aakhde Naseeb
Hor mangda ni kujh kalla mangda ae time
Munda husan tere te baitha jod’da ae rhyme
Teddi wattan wali pag te asool old skool
Rohru puchhda te dabb lagga tool old skool
Sath chobbar da keemati na jaan li fizul

Ho mukkeya ni
Aah sunn!

Ho wadde taame jaame aa ni
Aage pichhe maame ae ni
Gabbru di check kar taur balliye
Mithiye ni ranna wala anakha te gun’an wala
Jatt tera laike aaya daud balliye
Ni kar gaur balliye
32 extend divide mag jatt da
Hit cheejan utte lagge tag jatt da
Ho phirda ae duniya nu sarr karda
Dekh hala vich jhoolda flag jatt da
Ho Moose Wala rehnda ae sawalan vich ni
Sunndi hoyegi top gallan vich ni
Ho budhe ho gaye mela kayi mukaam paunde aa
Aithe duniya kamaati 2 saalan vich ni

Ho old skool jeyon ta tareeka baliye ni
Ho skool kaali Range maare chhikka baliye
Date aaj di ch ni koyi nahio tod jatt da ni
Old skool kaduna munda cheeka balliye ni
Old skool kaduna munda cheeka balliye ni
Old skool kaduna munda cheeka balliye ni
Old skool

Ho dil da ni mahda!

Old Skool Lyrics In Hindi


प्रेम ढिल्लों
सिद्धु मोसे वाला
ऐ यो द किड

हो डार ना तू डसडे नी वीकी किडन नास्ड नी
ताँगे तनु करदा आउँ कौन कौन
परिवेदना वीकी इहो जे बन दून वैखी
पुथि मुख्य वागा दून कूदे पां वीकी

पुराना स्कुल मिट्रन डी वाइब बलिये
पुराना स्कुल एस्से कारके आ हाइप बलिये
पुराना स्कूल बैच आले यार जट्ट दे नी
पुराना स्कुल कपाट नू जोड दर्द जट्ट न नी
पुराना स्कूल, पुराना स्कूल, पुराना स्कूल

गोरी मर्दन तेरी आ सुरही बन गइ नी
मरजनि तू करन-ए-तबही बन गइली
नी जेरे जाँदे नी मैथन जो टिप्पणी करदे नी
तु vi ताल जा नी छुपा सामग्री करण नी
पुराना स्कूल, पुराना स्कूल, पुराना स्कूल

हो पुरानी स्कुल मसल जेहि कार राखी आ
नी धणी यारन दी नी 24 × 7 त्यार रिहंदी आ
भगवान दमन हो फद के आ क कल दी न
पाल पाल नी समाज विच
तू चलदी पुराना स्कूल

हो पुराना स्कुल मिट्रन दी वाइब बलिये
पुराना स्कुल एस्से कारके आ हाइप बलिये
पुराना स्कूल बैच आले यार जट्ट दे नी
पुराना स्कुल कपाट नू जोड दर्द जट्ट न नी

पुराना स्कूल, हाँ हाँ!
हो पुराना स्कूल

हा एख तेरे यूट राखे ढिल्लों दा मुंडा नी
दानी जेहि दीखे पार समुझि न गुंडा नी
पख न तू गरीब राखे लरा-लप्पा लइये नी
कच्छी एके चल जावे वैर तू पावै नी

पुराना स्कुल नी कहटन फेयर विस् गोशी
पसन्द जट दी आन मुहँ फिर कउन न बोल्डि नी
सुप्रसिद्ध माजे छ कर पुछ पडताल न
ना अइविन ना औपचारिकता च ताल
पुराना स्कूल

हो पुराना स्कुल मिट्रन दी वाइब बलिये
पुराना स्कुल एस्से कारके आ हाइप बलिये
पुराना स्कूल बैच आले यार जट्ट दे नी
पुराना स्कुल कपाट नू जोड दर्द जट्ट न नी
पुराना स्कूल, पुराना स्कूल, पुराना स्कूल

६ ० ४
जिविन सीरिया डे कानून
ओनविन गबरु दा नाह
राखे उँगला दे पोटतेन ते वैरिआ दे सँह
जेहदा मारेया ना घोड़ी
तेरी आख टन फना
तू जनवादी
तेरे शेहर नु पट

आदी अजीब अहंकार से सोचें बलीये
हट्यारेन च होये न सिकुड़ते बलिये
अंजख दीन्ह न जुत जेहि देखो यार दी नी
सोचा बागी राखे ने बुरा लिंक बलिये
तेरा बान परछावन जेहड़ा री अण्डा करैब
सरे शेहर टन आया ओहनु अखाडे नसीब
होर मंगदा नी कुज कल्ला मंगदा ए समय
मुंडा हुसैन तेरे ते बैठा जोधा ऐ कविता
तदि वदं वली पग ते असूल पुरानी खोपड़ी
रोहड़ू पुछदा ते दबब लगगा औजार पुराना झालर
सठ चोबबर दा किमति ना जान ले फिजूल

हो मुखकी नी
आह सुन्न!

हो वड्डे तामे जामे आ नी
आवे पीछे मामे ए नी
गबरू दी चैक करे तोर बलिये
मिथि नीं रन्ना वला अखा ते गुन वला
जट्ट तेरा लइका आया दाउद बलिये
नी कर गौर बलिये
32 डिवाइड मैग जट्ट दा का विस्तार करें
हिट चेजान यूटे लागे टैग जट दा
हो फ़िरदा ए दुनीया नु सर करदा
दे हला विच झोल्डा झंडा जट्ट दा
हो मूसे वाला रेहन्दा ऐ सल्ललन विच नी
सुनन्दी होयेगी ऊपर गैलन विच नी
हो बुढे हो गइले मै काइ मुकुम पौंडे आ
ऐठे दुनीया कामती 2 सालन विच नी

हो पुराना स्कूल जेयोन ता तारिका बलिए नी
हो स्कूल कालि रेंज म्हारे छीका बलिये
तारीख आज के दिन नी कोइ नहि तोद जट्ट दा नी
पुराना स्कुल कडुना मुंडा चीका बल्लिये नी
पुराना स्कुल कडुना मुंडा चीका बल्लिये नी
पुराना स्कुल कडुना मुंडा चीका बल्लिये नी
पुराना विद्यालय

हो दिल दा नी महदा!

Old Skool Lyrics In Tamil

பிரேம் தில்லான்
சித்து மூஸ் வாலா
அய் யோ தி கிட்

ஹோ தர் நா து தஸ்தே நி வெக்கி கிடான் நாஸ்டே நி
டாங் டெய்னு கர்தா ஆ க un ன் கவு நி
சூழ்நிலை vekhi eho je bana doon vekhi
பூதி மெயின் வாகா டூன் குடே பவுன் வெகி

பழைய ஸ்கூல் மித்ரான் டி வைப் பாலியே
பழைய ஸ்கூல் எஸ்சே கார்கே ஆ ஹைப் பாலியே
பழைய ஸ்கூல் பேச் ஆலே யார் ஜட் டி நி
பழைய ஸ்கூல் கபாட் நு ஜோ பெயிண்டே ஜட் நே நி
பழைய பள்ளி, பழைய பள்ளி, பழைய பள்ளி

கோரி கர்தன் தேரி ஆ சூராஹி பான் கெய் நி
மர்ஜனியே து கரண்-இ-தபாஹி பான் கெய் நி
நி ஜரே ஜான்டே நி மெத்தோன் ஜோ கருத்து கர்தே நி
து வி தல் ஜா நி உள்ளடக்கம் கர்னே நி
பழைய பள்ளி, பழைய பள்ளி, பழைய பள்ளி

ஹோ பழைய ஸ்கூல் தசை ஜெஹி கார் ராக்கி ஆ
நி தானி யரன் டி நி 24 × 7 தையார் ரெஹந்தி ஆ
கடவுள் அடடா ஹோ ஃபத் கே ஆ அக் கல் டி நி
பால் பால் நி சோச்சா விச்
து சால்டி நி பழைய பள்ளி

ஹோ பழைய ஸ்கூல் மித்ரான் டி வைப் பாலியே
பழைய ஸ்கூல் எஸ்சே கார்கே ஆ ஹைப் பாலியே
பழைய ஸ்கூல் பேச் ஆலே யார் ஜட் டி நி
பழைய ஸ்கூல் கபாட் நு ஜோ பெயிண்டே ஜட் நே நி

பழைய பள்ளி, ஆமாம்!
ஹோ பழைய பள்ளி

ஹா அக் தேரே உத்தே ராகே தில்லான் ட முண்டா நி
டேனி ஜெஹி டிகே பர் சம்ஜி நா குண்டா நி
பக் நா து பூர் ராகே லாரா-லப்பா லாயி நி
கச்சியே ஏக் சலே ஜாவே வைர் து பவேய் நி

பழைய ஸ்கூல் நி கஹ்டன் பைர் விஷ் கோல்டி
பசந்த் ஜட் டி ஆன் முஹோன் பிர் கியுன் நா போல்டி நி
நன்கு அறியப்பட்ட மாஜே ச கர் புச் பதால் நா
நா அய்வின் நா ஃபார்மலிட்டி சி தால்
பழைய பள்ளிக்கூடம்

ஹோ பழைய ஸ்கூல் மித்ரான் டி வைப் பாலியே
பழைய ஸ்கூல் எஸ்சே கார்கே ஆ ஹைப் பாலியே
பழைய ஸ்கூல் பேச் ஆலே யார் ஜட் டி நி
பழைய ஸ்கூல் கபாட் நு ஜோ பெயிண்டே ஜட் நே நி
பழைய பள்ளி, பழைய பள்ளி, பழைய பள்ளி

6 0 4
ஜீவின் சிரியா டி சட்டம்
ஒன்வின் கப்ரு டா நா
ராகே அங்லா டி பொட்டேயன் தே வைரியா டி சான்
ஜெஹ்தா மரேய நா மரே
தேரி அக் டன் ஃபனா
Tu jaan’di pasand
தேரே ஷெஹர் நு பாட்டா

அடி ஒற்றைப்படை ஈகோ வாரியாக சிந்தியுங்கள் பல்லியே
ஹத்யரேயன் ச ஹோய் நா சுருங்கு பல்லியே
உன்ஜ் தேகான் நு ஜட் ஜெஹி லுக் யார் டி நி
சிந்தனை கிளர்ச்சி ராகே நே மோசமான இணைப்பு பல்லியே
தேரா தடை பர்ச்சவன் ஜெஹ்தா ரெஹண்டா ஏ கரீப்
சர்ரே ஷெஹர் டன் ஆயா ஓனு ஆக்தே நசீப்
ஹோர் மங்தா நி குஜ் கல்லா மங்தா நேரம்
முண்டா ஹுசன் தேரே தே பைதா ஜோடா ஏ ரைம்
டெடி வாட்டன் வாலி பேக் தே அசூல் பழைய ஸ்கூல்
ரோஹ்ரு புச்ச்தா தே டப் லகா கருவி பழைய ஸ்கூல்
சாத் சோப்பர் டா கீமதி நா ஜான் லி பிசுல்

ஹோ முகேயா நி
ஆ சூரியன்!

ஹோ வாடே தமே ஜாமே ஆ நி
Aage pichhe maame ae ni
கப்ரு டி செக் கர் ட ur ர் பல்லியே
மிதியே நி ரன்னா வாலா அனகா தே துப்பாக்கி’ன் வாலா
ஜாட் தேரா லைக் ஆயா த ud ட் பல்லியே
நி கர் கவுர் பல்லியே
32 நீட்டிப்பு மாக் ஜாட் டா
சீஜன் உட்டே லேக் டேக் ஜட் டா
ஹோ ஃபிர்தா ஏ துனியா நு சர் கர்தா
தேக் ஹலா விச் ஜூல்டா கொடி ஜாட் டா
ஹோ மூஸ் வாலா ரெஹண்டா ஏ சாவலன் விச் நி
சுந்தி ஹோயேகி டாப் கல்லன் விச் நி
ஹோ புதே ஹோ கயே மேளா காயி முகாம் பாண்டே ஆ
ஐத்தே துனியா காமதி 2 சாலன் விச் நி

ஹோ பழைய ஸ்கூல் ஜியோன் தா தாரீகா பாலியே நி
ஹோ ஸ்கூல் காலி ரேஞ்ச் மாரே சிக்கா பாலியே
தேதி ஆஜ் டி சி நி கோய் நஹியோ டோட் ஜட் டா நி
பழைய ஸ்கூல் கடுனா முண்டா சீகா பல்லியே நி
பழைய ஸ்கூல் கடுனா முண்டா சீகா பல்லியே நி
பழைய ஸ்கூல் கடுனா முண்டா சீகா பல்லியே நி
பழைய ஸ்கூல்

ஹோ தில் டா நி மஹ்தா!

Old Skool Video

So if you like Old Skool Lyrics & Video | Sidhu Moose Wala | Punjabi | Hindi | Hinglish | Tamil then don't forget to share with your friends and keep tuned with us for more updates and keep sharing.

Post a comment

0 Comments