Find Us on Facebook

Pehli Vaar Lyrics | Manavgeet Gill | Hindi | English | Tamil | Punjabi

So hello guys here i am sharing with you about the latest Punjabi song which is sung by Manavgeet Gill and the lyrics is written by Manavgeet Gill and this here you can check out this song is different languages like as Tamil, Hindi, Hinglish and English check out below for the same.

Pehli Vaar Song Details 

Singer:- Manavgeet Gill
Lyrics:- Manavgeet Gill

Pehli Vaar Lyrics In Punjabi

pehli-vaar-manavgeet-gill
ਸਤਵੀ ਚੁ ਸ਼ੁ ਹੋਇ ਸਿਗੀ ਦਾਸਤਾਨ॥
ਇਸ਼ਕਪੁਰੇ ਦਾ ਫਾਡਿਆ ਸੀ ਰਸਤਾ
ਨੈਵ ਦਖਲੇ ਚ ਕੇਹਂਦੇ ਨਾਰ ਆਯ ਚਕਮੀ
ਨੀਰੀ ਓ ਹਸੀਨ ਗੁਟ ਕਰੇ ਚੀਅਰ ਕੜਮੀ

ਚਲਦੀ ਕਲਾਸ ਡੀ ਵਿਛੋਲੇ ਹੋਇ ਦਰਸ਼ਨ
ਸਨਹ-ਓ-ਸਾਂਸ ਹੋਇ ਥੋਡਾ ਦੇਰ ਹੋਗੀ ਦਰਸਾਲ
ਪਿਹਲੀ ਤਕਣੀ ਚ ਸੀਨੇ ਵੈਰ ਕਰ ਗਾਈ
ਏਰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਰਖਤਾ ਖਿਲਾਰ ਸਿ

ਕੇਹਂਦੇ ਨੀ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਆ ਯਾਰ ਸਿ
ਓਹਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿ, ਓਹਦੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ
ਜਿਹਦੇ ਬੀਨਾ ਲਗਦਾ ਨਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ
ਨਾ ਮਿਲੂੰ ਸਦਾ, ਬੇਦਾ ਐਤਵਾਰ ਸਿ
ਭੇਡਾ ਐਤਵਾਰ ਸਿ

ਨੌਵੀ ਦੀ ਮੇਨ ਗੈਲ ਦਾਸਨ ਆਯਾ ਗੱਜ ਕੇ
ਨੀ ਮੇਨ ਸੱਜ ਧਜ ਕੇ, ਤੇਦੀ ਪਗ ਗਾਦ ਕੇ
ਦੇਖਦੇ ਹਈ ਮੈਂਨੁ ਜੱਟੀ ਸਦਮਾ ਹੋ ਗਿਆ
ਨਿਗਾਹ ਤਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖੈ ਅਖਾਣ ਜੋੜ ਕੇ

ਮੈਨੂ ਕੇਹਿੰਦੀ ਸੋਹਨੀਆ ਤੂ ਦਿਲ ਮੰਗ ਕੇ
ਮੇਨੁ ਸੂਲੀ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਇ ਨ ਫਰਾਰ ਨੀ

ਕੇਹਂਦੇ ਨੀ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਆ ਯਾਰ ਸਿ
ਓਹਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿ, ਓਹਦੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ
ਜਿਹਦੇ ਬੀਨਾ ਲਗਦਾ ਨਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ
ਨਾ ਮਿਲੂੰ ਸਦਾ, ਬੇਦਾ ਐਤਵਾਰ ਸਿ
ਭੇਡਾ ਐਤਵਾਰ ਸਿ

ਦਾਸਵੀ ਚ ਤਪਮਨ ਓਦੋਂ ਚੱਧਿਆ
ਜਾਦੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਓਦਾ ਨੀ ਮੇਨ ਹਥ ਫਡੇਆ
ਸੰਧੂਰੀ ਅੰਬ ਵਾਂਗੁ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ
ਹੋਇ ਵਤੀਰੇ ਹੋ ਗਯੀ, ਕੇਹੜੀ ਛੜ ਅਦੀਆ
ਜਾਨ ਡੀ ਵੀ ਜ਼ਾਲੀਮਾ ਮੁੱਖ ਹੈ
ਨਾ ਤੇਰੀ ਗਾਲ ਮੋਡਿਡੀ ਇਸ਼ਕ ਕਾਰਾ ਦੀ

ਕੇਹਂਦੇ ਨੀ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਆ ਯਾਰ ਸਿ
ਓਹਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿ, ਓਹਦੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ
ਜਿਹਦੇ ਬੀਨਾ ਲਗਦਾ ਨਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ
ਨਾ ਮਿਲੂੰ ਸਦਾ, ਬੇਦਾ ਐਤਵਾਰ ਸਿ
ਭੇਡਾ ਐਤਵਾਰ ਸਿ

12vi ch mukkeya si jadon silsila
ਬੀਨਾ ਕਿੱਤੇ ਇੰਤਲਾਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੁਰ ਗੇ
ਸੱਦੇ ਸਾਤ ਬੈਂਡ ਲਾਈਕ ਯਾਰ ਭੁੱਲ ਗਯੀ
ਗੋਰਿਯਾਂ ਤੇ ਧੁੰਦ ਗੇ
ਦੇਸੀ ਕੇਹਕੇ ਤੁਰ ਗਾਇ॥

ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਦੀ ਓ ਯਾਰੀ ਝੱਟ ਤੋੜ ਗੇ
ਹਜੁਆ ਚ ਰਸ ਰਸ ਗਾਇ, ਪਾਇ ਗਾਇ ਦਾਰ ਸਿ॥

ਕੇਹਂਦੇ ਨੀ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਆ ਯਾਰ ਸਿ
ਓਹਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿ, ਓਹਦੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ
ਜਿਹਦੇ ਬੀਨਾ ਲਗਦਾ ਨਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ
ਨਾ ਮਿਲੂੰ ਸਦਾ, ਬੇਦਾ ਐਤਵਾਰ ਸਿ
ਭੇਡਾ ਐਤਵਾਰ ਸਿ

ਕੇਹਂਦੇ ਨੀ ਪਿਆਰੇ ਜੀਹਨੂੰ, ਪਿਆਰੇ ਜੀਹਨੂੰ
ਕੇਹਂਦੇ ਨੀ ਪਿਆਰੇ ਜੀਹਨੂੰ, ਪਿਆਰੇ ਜੀਹਨੂੰ
ਕੇਹਂਦੇ ਨੀ ਪਿਆਰੇ ਜੀਹਨੂੰ, ਪਿਆਰੇ ਜੀਹਨੂੰ
ਕੇਹਂਦੇ ਨੀ ਪਿਆਰੇ ਜੀਹਨੂੰ
ਹੋਯਾ ਯਾਰ ਸਿ, ਹੋਯਾ ਯਾਰ ਸਿ
 Also Check out:- 

Pehli Vaar Lyrics In English

Satwi ch started the story
Ishkapure da Fadeya Si Rasta
New occupation
Nir oh haseen gattay kare rip kadmi

Chaldean class gives a glimpse
Sneh-O-Sons Hoi will be a little late
Pehli Tokni Cha Sene Wara Kare
R Parr Gayak Rakha Khalar C

Kehande na pyar jishnu hoy yaar si
Oho Pehli War Sea, Oho Pehli War Sea
Jeh Bina Lagda na Dil Hunda Si
Do not meet Hunda C, Bheda Etwar C
Bhed Sunday

Navi the main gal Dasan came to Gajaj
Ni main dress, teddy foot
De khade manu jatti jolt
The sight has been closed to see Akhan's joint

Mainu KiHindi Sohni Tu Dil Maange Ke
Munu soli taeng ke hoi abscond ni

Kehande na pyar jishnu hoy yaar si
Oho Pehli War Sea, Oho Pehli War Sea
Jeh Bina Lagda na Dil Hunda Si
Do not meet Hunda C, Bheda Etwar C
Bhed Sunday

Divine tapman position
Jadon shramam never stand in front
Sendhuri Amb Vangu Lal Ho Gayi
Hey Beehive Ho Gayli
Jaan de Jhalima main hath added
Na teri gal modi ishq kartar di

Kehande na pyar jishnu hoy yaar si
Oho Pehli War Sea, Oho Pehli War Sea
Jeh Bina Lagda na Dil Hunda Si
Do not meet Hunda C, Bheda Etwar C
Bhed Sunday

12vi F Mukka Si Jadon Continuation
Bina Kitte Buddha England Turai Galley
Sad Satay Band Lyke Yaar Bhula Gayli
Gorean Te Dull Gili
Desi KK Turai Gili

Panj Salan Di Oh Yaari Jatt Tod Gaye
Hazua Ch Rul Gay, Pai Gay Dar Si

Kehande na pyar jishnu hoy yaar si
Oho Pehli War Sea, Oho Pehli War Sea
Jeh Bina Lagda na Dil Hunda Si
Do not meet Hunda C, Bheda Etwar C
Bhed Sunday

Do not say love jishnu, love jishnu
Do not say love jishnu, love jishnu
Do not say love jishnu, love jishnu
Kehinde na pyar jishnu
Hoya Yaar Si, Hoya Yaar Sea

Pehli Vaar Lyrics In Hinglish

Satvi ch shuru hoyi sigi daastan
Ishqpure da phadeya si rasta
Nave daakhle ch kehnde naar aayi chakmi
Niri oh haseen gutt kare cheer kadmi

Chaldi class de vichole hoye darshan
Sanh-o-saans hoyi thoda late hogi darasal
Pehli takkni ch seene vaar kar gayi
Aar paar kar gayi rakhta khilar si

Kehnde ne pyar jihnu hoya yaar si
Ohdon pehli vaar si, ohdo pehli vaar si
Jihde bina lagda na dil hunda si
Na mil hunda si, bheda etvaar si
Bheda etvaar si

Nauvi di main gall dassan aaya gajj ke
Ni main sajj dhjj ke, teddi pag gad ke
Dekhde hi mainu jatti shock ho gayi
Nigaah lock ho gayi dekhe akhan add ke

Mainu kehndi sohneya tu dil mang ke
Mainu sooli tang ke ho jayi na faraar ni

Kehnde ne pyar jihnu hoya yaar si
Ohdon pehli vaar si, ohdo pehli vaar si
Jihde bina lagda na dil hunda si
Na mil hunda si, bheda etvaar si
Bheda etvaar si

Dasvi ch taapman ohdon chadheya
Jadon shareaam ohda ni main hath phadeya
Sandhuri amb wangu laal ho gayi
Haaye behaal ho gayi, kehndi chhad addeya
Jaan de ve zalima main hath jod’di
Na teri gall mod’di ishq karaar di

Kehnde ne pyar jihnu hoya yaar si
Ohdon pehli vaar si, ohdo pehli vaar si
Jihde bina lagda na dil hunda si
Na mil hunda si, bheda etvaar si
Bheda etvaar si

12vi ch mukkeya si jadon silsila
Bina kitte intelah England turr gayi
Sadde satt band laike yaar bhull gayi
Goreyan te dull gayi
Desi kehke turr gayi

Panj saalan di oh yaari jhatt tod gayi
Hajua ch raul gayi, pai gayi darar si

Kehnde ne pyar jihnu hoya yaar si
Ohdon pehli vaar si, ohdo pehli vaar si
Jihde bina lagda na dil hunda si
Na mil hunda si, bheda etvaar si
Bheda etvaar si

Kehnde ne pyar jihnu, pyar jihnu
Kehnde ne pyar jihnu, pyar jihnu
Kehnde ne pyar jihnu, pyar jihnu
Kehnde ne pyar jihnu
Hoya yaar si, hoya yaar si


Pehli Vaar Lyrics in Hindi

सतवी च शुरु होइ सगी दास्तान
इश्कपुरे दा फाडेया सी रस्ता
नव दक्खल च कीन्दे न आवै चकमी
निरी ओह हसीन गट्टे करे चीर कड़मी

चलदी वर्ग दे विचोले होये दर्शन
सनेह-ओ-संस होइ थोडा देर होगि दरसाल
पेहली तोकनी च सेने वार करे गे
आर परर गयि रक्खा खलार सी

केहंदे न प्यार जिष्णु होया यार सी
ओहदों पेहली वार सी, ओहो पेहली वार सी
जेहि बीना लगदा न दिल हुंडा सी
ना मिलें हुंडा सी, भेदा एतवार सी
भेडा इतवार सी

नौवी दी मुख्य गैल दासण आया गजज के
नी मुख्य सज धज के, टेडी पग गाड़ के
दे खाड़े हि मेनु जत्ती झटका हो गया
निगाह ताला हो गइ देख अखन जोड़ के

मैनु कीहंदी सोहनी तू दिल मांगे के
मुिनु सोली ताँगे के होइ न फरार नी

केहंदे न प्यार जिष्णु होया यार सी
ओहदों पेहली वार सी, ओहो पेहली वार सी
जेहि बीना लगदा न दिल हुंडा सी
ना मिलें हुंडा सी, भेदा एतवार सी
भेडा इतवार सी

दस्वि च तपमन ओहदं चढेया
जदोन श्रमम ओहदा न मुख हठ फदये
सेंधुरी अंब वंगू लाल हो गेई
हाए बिहेव हो गइली, कीहंदी छाद अडेया
जान दे झालिमा मेन हैथ जोडी
ना तेरी गल मोडी इश्क करतार दी

केहंदे न प्यार जिष्णु होया यार सी
ओहदों पेहली वार सी, ओहो पेहली वार सी
जेहि बीना लगदा न दिल हुंडा सी
ना मिलें हुंडा सी, भेदा एतवार सी
भेडा इतवार सी

12vi च मुकीका सी जादोन सिलसिला
बीना कित्ते बुद्ध इंग्लैंड तुरई गेली
सदे सते बैंड लइके यार भुल गइली
गोरियन ते सुस्त गइली
देसी केके तुरई गइली

पंज सलन दी ओह यारी जट्ट टॉड गेई
हज़ुआ च रुल गेई, पै गेइ दरार सी

केहंदे न प्यार जिष्णु होया यार सी
ओहदों पेहली वार सी, ओहो पेहली वार सी
जेहि बीना लगदा न दिल हुंडा सी
ना मिलें हुंडा सी, भेदा एतवार सी
भेडा इतवार सी

कहे न प्यार जिष्णु, प्यार जिष्णु
कहे न प्यार जिष्णु, प्यार जिष्णु
कहे न प्यार जिष्णु, प्यार जिष्णु
केहंदे न प्यार जिष्णु
होया यार सी, होया यार सी

Pehli Vaar Lyrics in Tamil

சத்வி ச ஷுரு ஹோய் சிகி தஸ்தான்
இஷ்க்புரே டா ஃபதேயா சி ரஸ்தா
நவ் தக்லே ச கெஹண்டே நார் ஆயி சக்மி
நிரி ஓ ஹசீன் குட் கரே சியர் காட்மி

சால்டி வகுப்பு டி விச்சோல் ஹோய் தரிசனம்
சான்-ஓ-சான்ஸ் ஹோய் தோடா தாமதமாக ஹோகி தராசல்
பெஹ்லி தக்னி ச சீனே வர் கர் கெய்
ஆர் பார் கர் கயி ரக்தா கிலார் சி

கெஹண்டே நே பியார் ஜிஹ்னு ஹோயா யார் சி
ஓடோன் பெஹ்லி வார் சி, ஓஹ்டோ பெஹ்லி வார் சி
ஜிஹ்தே பினா லக்தா நா தில் ஹுண்டா சி
நா மில் ஹுண்டா சி, பேடா எட்வார் சி
பெடா எட்வார் எஸ்ஐ

ந au வி டி மெயின் கால் தஸ்ஸன் ஆயா கஜ் கே
நி மெய்ன் சஜ்ஜ் தஜ்ஜ் கே, டெட்டி பக் காட் கே
தேக்தே ஹாய் மைனு ஜட்டி அதிர்ச்சி ஹோ கெய்
நிகா பூட்டு ஹோ கயி தேகே அகான் சே கே

மைனு கெஹந்தி சோஹ்னியா து தில் மங் கே
மைனு சூலி டாங் கே ஹோ ஜெய் நா ஃபாரார் நி

கெஹண்டே நே பியார் ஜிஹ்னு ஹோயா யார் சி
ஓடோன் பெஹ்லி வார் சி, ஓஹ்டோ பெஹ்லி வார் சி
ஜிஹ்தே பினா லக்தா நா தில் ஹுண்டா சி
நா மில் ஹுண்டா சி, பேடா எட்வார் சி
பெடா எட்வார் எஸ்ஐ

தாஸ்வி ச டாப்மேன் ஓஹ்டன் சதேயா
ஜடோன் ஷேர்ஆம் ஓஹ்தா நி மெயின் ஃபதேயா
சந்தூரி அம்ப் வாங்கு லால் ஹோ காயி
ஹேய் நடத்தை ஹோ கயி, கெஹந்தி சாட் அடேயா
ஜான் டி வெ ஸலிமா மெயின் ஹாட் ஜோடி
நா டெரி கால் மோடி இஷ்க் கரார் டி

கெஹண்டே நே பியார் ஜிஹ்னு ஹோயா யார் சி
ஓடோன் பெஹ்லி வார் சி, ஓஹ்டோ பெஹ்லி வார் சி
ஜிஹ்தே பினா லக்தா நா தில் ஹுண்டா சி
நா மில் ஹுண்டா சி, பேடா எட்வார் சி
பெடா எட்வார் எஸ்ஐ

12 வி சி முகேயா சி ஜடோன் சில்சிலா
பினா கிட்டே இன்டலா இங்கிலாந்து டர் கெய்
சதே சட் பேண்ட் லைக் யார் புல் காயி
கோரியன் தே டல் கயி
தேசி கெஹ்கே டர் கெய்

பஞ்ச் சாலன் டி ஓ யாரி ஜட் டோட் காயி
ஹஜுவா ச ரால் கயி, பை கெய் தரார் சி

கெஹண்டே நே பியார் ஜிஹ்னு ஹோயா யார் சி
ஓடோன் பெஹ்லி வார் சி, ஓஹ்டோ பெஹ்லி வார் சி
ஜிஹ்தே பினா லக்தா நா தில் ஹுண்டா சி
நா மில் ஹுண்டா சி, பேடா எட்வார் சி
பெடா எட்வார் எஸ்ஐ

கெஹண்டே நே பியார் ஜிஹ்னு, பியார் ஜிஹ்னு
கெஹண்டே நே பியார் ஜிஹ்னு, பியார் ஜிஹ்னு
கெஹண்டே நே பியார் ஜிஹ்னு, பியார் ஜிஹ்னு
கெஹண்டே நே பியார் ஜிஹ்னு
ஹோயா யார் சி, ஹோயா யார் சி

Pehli Vaar Song Full Video 

So if you like Pehli Vaar Lyrics | Manavgeet Gill | Hindi | English | Tamil | Punjabi then don't forget share with your friends and keep tuned with us for more updates and keep sharing. 

Post a comment

0 Comments